top of page

Ankeret mitt


Eg er så takksam for at du er veslesystera mi.

Du har, med ditt unike deg, lært meg så mykje om livet.

Du har lært meg at alle menneske har verdi.

At det er lov å vise kjensler.

At ein ikkje er nøydd til å svare til samfunnets normer, om ein ikkje har lyst.

At det er greit å ikkje ha så mange vener, om ein likevel ikkje er opptatt av dei same tinga.

Eg har blitt eit betre menneske av å kjenne deg og eg ville ikkje vore den same utan deg.

Eg ynskjer at fleire kan lære noko av det som du har lært meg.

Eg elskar deg, takk for at du er deg.


- SolveigSiste innlegg

Comments


bottom of page